RAD I BORAVAK

RADNA DOZVOLA I BORAVAK U SLOVENIJI

Preduzećima koja zapošljavaju strance ili ukoliko žele sami vlasnici ili direktori-stranci dozvolu za boravak i rad u Sloveniji, savetujemo o uslovima i spremamo kompletnu dokumentaciju.

Savetujemo vam, spremamo dokumentaciju i vodimo procese za sve vrste dozvola za rad i boravak:
- Dozvola za rad i boravak stranog zastupnika
- Dozvola za rad na određeno radno mesto
- Dozvola za rad visokokvalifikovanog kadra
- Plava karta EU
- Dozvola na osnovi Sporazuma između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine
- Produženje radnih i boravišnih dozvola
- Ostale vrste radnih dozvola( izvođenje radova i usluga, sezonski rad)
Takođe vam savetujemo i spremamo svu potrebnu dokumentaciju za sledeće vrste dozvola:

U sklopu procesa zapošljavanja spremimo za vas i ugovor o radu i nakon dobijanja dozvole za rad i boravak izvršimo samu prijavu u osiguranje. Takođe možemo za vas vršiti i prijavu u privremeni boravak.

Image
INFORMACIJE O USLOVIMA DOBIJANJA DOZVOLE ZA RAD I BORAVAK U SLOVENIJI
Koji su uslovi da za sebe- direktora preduzeća- dobijete radnu i boravišnu dozvolu u Sloveniji?
Prvo da vam izpostavimo da s time što ste postali vlasnik i direktor slovenačkog preduzeća ( d.o.o.) ne daje vam automatski pravo na rad. Morate ispuniti uslove u skladu sa Zakonom o radu i zapošljavanju stranaca u Republici Sloveniji ( ZZSDT).
Imate 3 mogućnosti:
1. Investicija u delatnost u okviru koje ćete raditi u minimalnom iznosu 50.000 eur. Investiciju morate obaviti u prvih 6 meseci od datuma registracije preduzeća i u to vreme i podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu.
2. Možete zaposliti slovenačkog državljana, EU državljana ili osobu sa stalnim boravkom u Sloveniji ili ličnom radnom dozvolom i nakon što je minimalno 1 osoba zaposlena kod vas 6 meseci bez prekida, možete pokrenuti proces dobijanja dozvole za sebe.
3. Ukoliko ostvarite 10.000 eur priliva u okviru delatnosti za koju je preduzeće registrovano u svakom mesecu od zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za vas.

Koje uslove morate ispuniti kao poslodavac da možete zapošljavati strance- građana zemlje nečlanice EU?

Uslovi za zapošljavanje drugih radnika- stranaca su isti kao za zapošljavanje direktora:
1. Investicija u delatnost u okviru koje ćete raditi u minimalnom iznosu 50.000 eur. Investiciju morate obaviti u prvih 6 meseci od datuma registracije preduzeća i u to vreme i podneti zahtev za radnu i boravišnu dozvolu.
2. Možete zaposliti slovenačkog državljana, EU državljana ili osobu sa stalnim boravkom u Sloveniji ili ličnom radnom dozvolom i nakon što je minimalno 1 ososba zaposlena kod vas 6 meseci bez prekida, možete pokrenuti proces dobijanja dozvole za sebe.
3. Ukoliko ostvarite 10.000 eur priliva u okviru delatnosti za koju je preduzeće registrovano u svakom mesecu od zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za vas.

Postoji još dodatan uslov: kontrola tržišta rada. Znači da pored navedenih uslova, morate objaviti slobodno radno mesto i dokazati da nema adekvatnih kandidata prijavljenih na birou rada Slovenije koji bi ispunili uslove navedene u samoj prijavi.
Ako zapošljavate visoko kvalifikovan kadar( završen fakultet) onda vam nije potrebno obaviti investicije, zaposliti slovenačkog ili EU državljana ili ostvariti 10.000 eur. Jedino što morate, je dokazati da nema adekvatnih slovenačkih kandidata prijavljenih na birou rada Slovenije.

Spremamo svu potrebnu dokumentaciju. Nazovite nas na mobilni broj 00 386 30 722 577 ( koristimo takođe Viber i Whats app) ili u kancelariju na fiksni broj 00 386 59 023 237 ili nam pišite na e-mail info@fructum.eu. Posetite nas u našim poslovnim prostorima na Dunajski cesti 156, 1000 Ljubljana ( WTC).
logo.png

Fructum Logistics d.o.o.

http://www.fructum-logistics.si

  • Dunajska Cesta 156
  • SI-1000 Ljubljana
  • Tel.:+ 386 59023237
  • Mobil :+ 386 30 722 577
  • Poreski br. :11947152
  • Matični br. : 8111766000

Copyright © 2024 Fructum Logistics d.o.o..

Design & Development By Bopi